Grensoverschrijdend gedrag sportclub?


Wie luistert naar jou bij grensoverschrijdend in de sportclub?Aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag sportclub

Onze Club-API is de Aanspreekpersoon Integriteit is de persoon die je kan aanspreken indien je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag

Wat is een Club-API?

De API speelt een cruciale rol bij het creëren van een vertrouwelijke omgeving waarin leden zich vrij voelen om eventuele zorgen of problemen te bespreken.
Het komt voort uit de bezorgdheid over gevallen van misbruik en grensoverschrijdend gedrag die soms in de sportsector voorkomen

Het doel van AIP’s

Om gevallen van geweld, discriminatie, intimidatie, en andere vormen van ongewenst gedrag in de sportwereld aan te pakken en te voorkomen. Heb je iets gezien waavan je denkt dat ’t niet ok is? Contacteer onze club-API

Fysiek en psychische integriteit
=
sociaal welzijn

Grensoverschrijdend gedrag sportclub?

Grensoverschrijdend gedrag binnen een sportclub is een ernstig probleem dat de sportomgeving kan verzieken en het welzijn van de betrokkenen kan schaden. Hier zijn enkele voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in een sportclub:

 1. Seksuele intimidatie: Dit omvat ongewenste seksuele opmerkingen, aanrakingen, of avances binnen de sportomgeving. Bijvoorbeeld, een coach die ongepaste opmerkingen maakt over het uiterlijk van een atleet of zich schuldig maakt aan ongepaste fysieke contacten.
 2. Pesten: Pestgedrag kan voorkomen onder teamgenoten, coaches, of ouders van jonge atleten. Dit kan variëren van verbale pesterijen, zoals beledigende opmerkingen, tot fysieke intimidatie.
 3. Discriminatie: Discriminatie op basis van geslacht, ras, seksuele geaardheid, of andere kenmerken is onaanvaardbaar. Bijvoorbeeld, het weigeren van gelijke kansen aan atleten vanwege hun afkomst of geslacht.
 4. Emotioneel misbruik: Dit omvat het vernederen, kleineren of manipuleren van atleten om hen onder druk te zetten. Coaches die spelers voortdurend bekritiseren en belachelijk maken, vallen onder deze categorie.
 5. Financieel misbruik: In sommige gevallen kunnen bestuursleden of andere betrokkenen binnen de sportclub financieel misbruik plegen door geld weg te sluizen, frauduleuze activiteiten uit te voeren, of onredelijke financiële eisen aan atleten of hun families te stellen.

Het is van cruciaal belang dat sportclubs en hun leden zich bewust zijn van deze vormen van grensoverschrijdend gedrag en stappen ondernemen om ze te voorkomen. Dit kan onder meer bestaan uit het opstellen en handhaven van gedragscodes, het bieden van trainingen over grensoverschrijdend gedrag en het creëren van een open cultuur waarin slachtoffers veilig melding kunnen maken van dergelijk gedrag. Grensoverschrijdend gedrag kan niet worden getolereerd en moet serieus worden aangepakt om de integriteit en de positieve sfeer in sportclubs te behouden.

Meer info over: Ik word gepest op school, Ik word gepest op het werk

Ethiek in de sport:

Ook tijdens het sporten kan je in een onaangename situatie terecht komen. Dat is zeker niet de bedoeling. Mocht je dit opmerken of zelf ondervinden. Laat dan zeker iets weten aan de trainer of raadpleeg de websites en organisaties vermeld op deze pagina

 • 1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling
 • 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen
 • 1712 is er voor slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld
 • De hulplijn is gratis en anoniem
 • Je kunt elke werkdag met 1712 bellen of chatten
 • Mailen kan altijd
 • Meer info en de openingsuren vind je op 1712.be
 • Let wel: hulplijn 1712 is geen meldpunt en kan dus niet dienen als vervanging van een club-API = AanspreekPersoon Integriteit = Aikidoka Vera bij AikidoX

Aanspreekpunt integriteit en sporten met grenzen bij vragen over geweld:

Bij vragen over geweld bel 1712
Bij vragen over geweld bel 1712

Verplichtingen inzake deontologische code, principes en reglementeringen:

 • het decreet van 24 juli 1996 over de vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar
 • het decreet van 13 juli 2007 inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening
 • de principes en de regels van de democratie
 • de principes en de regels van het Europees Verdrag Inzake de Rechten van de Mens
 • de principes en de regels van het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind, mede-ondertekening van de Panathlonverklaring (rechten van het kind in de sport)
 • de deontologische code ter bestrijding van de mensenhandel binnen de federatie en aangesloten clubs en een correcte toepassing van de bestaande wetgeving
 • Inbreuken tegen deze principes moeten direct gemeld worden aan de federatie

Infographic over pestgedrag

Wat is pesten? Wat is pesten niet? Vormen van pesten
Wat is pesten? Wat is pesten niet? Vormen van pesten

We willen het accent leggen op:

 • je rechten in de sport
 • inclusie, respect voor diversiteit en solidariteit
 • waarborgen van fysieke en psychische integriteit van het individu
 • fair play
Centrum Ethiek In De Sport voor meer info over grensoverschrijdend gedrag in je sportclub
Centrum Ethiek In De Sport voor meer info over grensoverschrijdend gedrag in je sportclub