Ik word gepest


Ik word gepest op school! Ik wordt gepest op het werk!

Leer “Nee” zeggen tegen pesten

Stop pesten en pestgedrag

Ontdek welke boodschap je gedrag en houding overbrengen

Pesten hoort niet!

Introductie:

Als gemeenschap zijn we vastbesloten om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waar pestgedrag geen plaats heeft. Ontdek de impact van pesten en hoe we samen kunnen leren en handelen om pestgedrag aan te pakken

Pesten op School en Werk:

Op school en op het werk kunnen slachtoffers van pesten te maken krijgen met verschillende vormen van intimidatie, vernedering en uitsluiting. Dit kan leiden tot angst, depressie en een verminderd zelfvertrouwen, wat hun academische of professionele prestaties beïnvloedt

Pesten in Sportclubs:

Sportclubs zijn niet immuun voor pestgedrag. Hoewel sport een sociale en verbindende activiteit zou moeten zijn, kunnen competitieve omgevingen soms leiden tot pesten, pesterijen en ongewenst gedrag tussen teamleden, trainers of coaches

Daarom dat we ook een Club-API aangesteld hebben die je mag contacteren indien je problemen ondervind, zodat we dit kunnen aanpakken

Het Belang van Bewustwording:

Bewustwording is essentieel om pestgedrag te bestrijden. Sportclubs moeten een open en veilige cultuur bevorderen, waarin slachtoffers zich gesteund voelen om hun ervaringen te delen. Wij trachten de nodige steun te bieden en hebben een club-API aangesteld

Empowerment en Vertrouwenspersonen:

We moedigen onze leden aan om zich uit te spreken tegen pesten en elkaar te ondersteunen. We hebben een vertrouwenspersonen aangesteld, de club- API, die slachtoffers kan begeleiden naar een oplossing. We willen dat onze leden weten dat ze serieus worden genomen en dat we alles in het werk stellen om pestgedrag aan te pakken

Inclusiviteit en Respect:

Met bewustmakingscampagnes en evenementen zullen we werken aan een cultuur van inclusiviteit en respect. Ons doel is om een hechte en ondersteunende gemeenschap te creëren waar iedereen zich gewaardeerd voelt

Slotgedachte

In onze Aikidoclub zetten we ons in om pestgedrag uit te bannen en een veilige omgeving te bieden voor al onze leden. We nodigen iedereen uit om samen met ons te leren en te handelen tegen pesten

Samen kunnen we een positieve impact hebben en een harmonieuze Aikido-gemeenschap creëren waar respect en integriteit centraal staan!

Verdedigingssport zoals Aikido, kan een effectief middel zijn om je te helpen tegen pesten op school of op de werkplek. Hier is een korte uitleg over hoe ze van pas kunnen komen:

 1. Zelfvertrouwen en zelfrespect: Verdedigingssporten helpen je zelfvertrouwen op te bouwen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Dit versterkte zelfvertrouwen kan je helpen om pestkoppen te weerstaan en jezelf te respecteren, wat vaak een afschrikmiddel is voor pesters
 2. Fysieke vaardigheden: Door verdedigingssporten te beoefenen, leer je fysieke vaardigheden voor zelfverdediging. Dit kan je helpen om jezelf te beschermen als je wordt geconfronteerd met fysiek pesten
 3. Mentale kracht: Verdedigingssporten bevorderen discipline en mentale kracht. Deze eigenschappen kunnen je helpen om kalm te blijven in stressvolle situaties, waardoor pesters minder invloed op je hebben.
 4. Zelfbeheersing: Verdedigingssporten leren je zelfbeheersing en het vermogen om conflicten te vermijden wanneer mogelijk. Dit kan helpen escalaties te voorkomen
 5. Een ondersteunende gemeenschap: Verdedigingssporten worden vaak beoefend in een gemeenschap van medestudenten en instructeurs. Dit kan leiden tot vriendschappen en een ondersteunend netwerk dat je kan helpen omgaan met de gevolgen van pesten
 6. Respect voor anderen: Verdedigingssporten leren niet alleen hoe je jezelf kunt verdedigen, maar ook hoe je respect moet tonen voor anderen. Dit kan bijdragen aan een positieve en respectvolle sfeer in je omgeving

Het is echter belangrijk op te merken dat verdedigingssporten niet de enige oplossing zijn voor pesten. Het is altijd essentieel om pestgedrag te rapporteren aan autoriteiten, of dat nu op school of op het werk is. Verder is de betrokkenheid van ouders, leraren, of leidinggevenden van vitaal belang om pestgedrag aan te pakken en te voorkomen. Verdedigingssporten kunnen echter een waardevol hulpmiddel zijn om je zelfvertrouwen en weerbaarheid te vergroten en je beter voor te bereiden op het omgaan met pestkoppen

Stip-it?

stip-it = afkorting die staat voor: samen tegen iemand pesten

Van 10 tot 18 februari 2023 is er de week tegen pesten. Plaats samen met je sportclub 4 stippen op je hand. De 4 stippen verwijzen naar vierfspraken om pesten tegen te gaan:

 • je vindt pest niet ok en je zal er niet aan meedoen
 • je praat erover als dit je bang of verdrietig maakt
 • je sluit niemand uit en iedereen hoort erbij
 • je zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt

Kom sporten en leer jezelf weerbaar opstellen tegen pesters. Een andere lichaamstaal geven door een betere houding aan te nemen via Aikido kan reeds een verschil maken

Aikido is een verdedigingssport waarbij we er vanuit gaan geen competitie te houden. Het kan je kinderen helpen zelfzekerder te worden. Dat is een goede stap in het vermijden om gepest te worden

Wil je graag meer weten over wat je kan doen tegen pestgedrag?

Meer info op de website “AllesOverPesten.be

Stop CyberPesten Wegwijzer Ouders
Stop CyberPesten Wegwijzer Ouders

Download bovenstaande afbeelding als pdf of bezoek de website

AllesOverPesten.be

Een Vraag Voor De Organisatie Alles Over Pesten
Alles over Pesten

Meer info over “Ethiek in de sport

Video op Youtube: STIP IT 2023 – Dromen – Lotte De Clerck en Francisco Schuster

Pesten buiten de sport komt ook voor

Pesten Buiten de Sport: Een Onderbelicht Probleem

Pesten is een ernstig maatschappelijk probleem dat zich niet beperkt tot de sportarena. Terwijl veel aandacht wordt besteed aan pestgedrag binnen sportclubs, is het belangrijk om te erkennen dat pesten ook buiten de sportomgeving veel voorkomt en verstrekkende gevolgen kan hebben. Dit artikel belicht enkele aspecten van pesten buiten de sport en benadrukt het belang van bewustwording en preventie

Pesten Kent Geen Grenzen

Pesten kent vele vormen, waaronder verbaal, fysiek, relationeel en cyberpesten. Het gebeurt in scholen, op de werkplek, in sociale kringen en online. Deze vormen van pesten kunnen leiden tot ernstige emotionele en psychische schade bij slachtoffers, en de effecten kunnen langdurig zijn

Cyberpesten in het Digitale Tijdperk

Met de opkomst van digitale technologieën is cyberpesten een groeiend probleem geworden. Social media-platforms, berichtenservices en online communities worden vaak misbruikt voor het lastigvallen en vernederen van anderen. Dit gebeurt vaak buiten het zicht van ouders en autoriteiten, waardoor het moeilijker te detecteren is

De Rol van Bewustwording en Preventie

Om pesten buiten de sport aan te pakken, is bewustwording essentieel. Scholen, ouders, en gemeenschappen moeten samenwerken om een cultuur te creëren waarin pestgedrag niet wordt getolereerd. Dit kan onder meer inhouden:

 1. Educatie: Programma’s implementeren in scholen die leerlingen voorlichten over pesten, de gevolgen ervan en hoe ze kunnen helpen bij preventie
 2. Ondersteuningssystemen: Het is van vitaal belang om slachtoffers van pesten de juiste ondersteuning te bieden, zowel emotioneel als psychologisch
 3. Straf voor pesters: Pestgedrag heeft consequenties. Daders best aanspreken op hun gedrag waardoor ze straffen ontvangen.
 4. Betrokkenheid van ouders: Praat met je kinderen over pesten en moedig hen aan om pestgedrag te melden
 5. Online veiligheid: Online activiteiten van je kinderen monitoren en hen bewust maken van de gevaren van cyberpesten

Pesten is een complex probleem dat in veel verschillende contexten voorkomt, waaronder buiten de sport. Het is essentieel dat we collectief werken aan het creëren van een veilige omgeving waarin pesten niet wordt getolereerd en waar slachtoffers de steun krijgen die ze verdienen. Het is pas wanneer we pesten buiten de sport serieus nemen dat we een verschil kunnen maken en onze samenleving vriendelijker en veiliger kunnen maken voor iedereen

Tips om Geen Slachtoffer te Worden van Cyberpesten:

 1. Beheer je online privacy: Zorg ervoor dat je sociale media-accounts privé zijn, zodat alleen mensen die je vertrouwt toegang hebben tot je berichten en foto’s
 2. Sterke wachtwoorden: Gebruik sterke, unieke wachtwoorden voor je online accounts. Dit maakt het moeilijker voor anderen om toegang te krijgen tot je accounts. Denk eveneens aan het gebruik multi-factor authenticatie als extra beveiliging
 3. Denk twee keer na voordat je iets deelt: Wees voorzichtig met wat je online deelt, inclusief foto’s en persoonlijke informatie. Bedenk dat alles wat je post, voor onbepaalde tijd kan worden opgeslagen en gedeeld.
  • Let er eveneens op dat een ander ook screenshots van jou kan maken tijdens een videochat zonder dat jij het beseft:
   • Daarna kan deze trachten om jou af te persen door te dreigen met het verspreiden van deze beelden indien je niet nog meer naaktbeelden stuurt.
   • Ga niet in op een vraag om extra naaktbeelden te bezorgen, je weet niet waar het eindigt en dit kan zo blijven doorgaan,
   • Stop in de eerste plaats met deze persoon meer beeldmateriaal te bezorgen
 4. Blokkeren en rapporteren: Als je online geconfronteerd wordt met pesters, blokkeer ze dan op sociale media en rapporteer hun gedrag aan het platform
 5. Blijf kalm en reageer niet: Reageer niet op haatberichten of provocaties. Cyberpesters zoeken vaak naar een reactie, en het negeren van hen kan hen ontmoedigen
 6. Houd bewijsmateriaal bij: Als je wordt gepest, bewaar dan kopieën van de beledigende berichten of posts als bewijs voor het geval je juridische stappen moet ondernemen
 7. Vertrouw op volwassenen: Als je minderjarig bent en het slachtoffer wordt van cyberpesten, vertel dit dan aan een ouder, voogd, of vertrouwenspersoon. Zij kunnen je helpen omgaan met de situatie

Wat te Doen bij Ongeoorloofde Deling van Naaktbeelden:

 1. Neem de foto’s of video’s offline: Probeer contact op te nemen met de persoon die de beelden deelt en verzoek dringend om ze te verwijderen
 2. Bewijs verzamelen: Maak schermafbeeldingen of bewaar links naar de gedeelde content als bewijs, mocht je juridische stappen willen ondernemen
 3. Meld het aan het platform: Neem contact op met het sociale mediaplatform waar de beelden zijn gedeeld en rapporteer het ongeoorloofde delen van naaktbeelden
 4. Informeer de wetshandhavers: Als de situatie ernstig is, overweeg dan om contact op te nemen met de politie en doe aangifte. Het delen van naaktbeelden zonder toestemming kan in veel landen strafbaar zijn
 5. Zoek steun: Praat met vrienden, familie of een vertrouwenspersoon over wat er is gebeurd. Het is belangrijk om emotionele steun te krijgen tijdens deze moeilijke tijd
 6. Houd zelfbeheersing: Vermijd het inzetten van wraakporno of vergeldingsmaatregelen. Het kan de situatie verergeren en je juridische problemen bezorgen
 7. Wees waakzaam: Zorg ervoor dat je toekomstige online activiteiten veiliger zijn door je privacyinstellingen te controleren en voorzichtiger te zijn met wie je vertrouwelijke informatie deelt

Onthoud dat cyberpesten en ongeoorloofde deling van naaktbeelden ernstige inbreuken zijn op privacy en in veel gevallen strafbaar zijn. Het is belangrijk om juridische en sociale stappen te ondernemen om jezelf te beschermen en daders verantwoordelijk te houden voor hun gedrag.