Ik word gepest


Ik word gepest op school! Ik wordt gepest op het werk!

Leer “Nee” zeggen tegen pesten

Ontdek welke boodschap je gedrag en houding overbrengen

Pesten hoort niet!

Introductie:

Als gemeenschap zijn we vastbesloten om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waar pestgedrag geen plaats heeft. Ontdek de impact van pesten en hoe we samen kunnen leren en handelen om pestgedrag aan te pakken

Pesten op School en Werk:

Op school en op het werk kunnen slachtoffers van pesten te maken krijgen met verschillende vormen van intimidatie, vernedering en uitsluiting. Dit kan leiden tot angst, depressie en een verminderd zelfvertrouwen, wat hun academische of professionele prestaties beïnvloedt

Pesten in Sportclubs:

Sportclubs zijn niet immuun voor pestgedrag. Hoewel sport een sociale en verbindende activiteit zou moeten zijn, kunnen competitieve omgevingen soms leiden tot pesten, pesterijen en ongewenst gedrag tussen teamleden, trainers of coaches

Daarom dat we ook een Club-API aangesteld hebben die je mag contacteren indien je problemen ondervind, zodat we dit kunnen aanpakken

Het Belang van Bewustwording:

Bewustwording is essentieel om pestgedrag te bestrijden. Sportclubs moeten een open en veilige cultuur bevorderen, waarin slachtoffers zich gesteund voelen om hun ervaringen te delen. Wij trachten de nodige steun te bieden en hebben een club-API aangesteld

Empowerment en Vertrouwenspersonen:

We moedigen onze leden aan om zich uit te spreken tegen pesten en elkaar te ondersteunen. We hebben een vertrouwenspersonen aangesteld, de club- API, die slachtoffers kan begeleiden naar een oplossing. We willen dat onze leden weten dat ze serieus worden genomen en dat we alles in het werk stellen om pestgedrag aan te pakken

Inclusiviteit en Respect:

Met bewustmakingscampagnes en evenementen zullen we werken aan een cultuur van inclusiviteit en respect. Ons doel is om een hechte en ondersteunende gemeenschap te creëren waar iedereen zich gewaardeerd voelt

Slotgedachte

In onze Aikidoclub zetten we ons in om pestgedrag uit te bannen en een veilige omgeving te bieden voor al onze leden. We nodigen iedereen uit om samen met ons te leren en te handelen tegen pesten

Samen kunnen we een positieve impact hebben en een harmonieuze Aikido-gemeenschap creëren waar respect en integriteit centraal staan!

Stip-it?

stip-it = afkorting die staat voor: samen tegen iemand pesten

Van 10 tot 18 februari 2023 is er de week tegen pesten. Plaats samen met je sportclub 4 stippen op je hand. De 4 stippen verwijzen naar vierfspraken om pesten tegen te gaan:

  • je vindt pest niet ok en je zal er niet aan meedoen
  • je praat erover als dit je bang of verdrietig maakt
  • je sluit niemand uit en iedereen hoort erbij
  • je zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt

Kom sporten en leer jezelf weerbaar opstellen tegen pesters. Een andere lichaamstaal geven door een betere houding aan te nemen via Aikido kan reeds een verschil maken

Aikido is een verdedigingssport waarbij we er vanuit gaan geen competitie te houden. Het kan je kinderen helpen zelfzekerder te worden. Dat is een goede stap in het vermijden om gepest te worden

Wil je graag meer weten over wat je kan doen tegen pestgedrag?

Meer info op de website “AllesOverPesten.be

Stop CyberPesten Wegwijzer Ouders
Stop CyberPesten Wegwijzer Ouders

Download bovenstaande afbeelding als pdf of bezoek de website

AllesOverPesten.be

Een Vraag Voor De Organisatie Alles Over Pesten
Alles over Pesten

Meer info over “Ethiek in de sport”

Video op Youtube: STIP IT 2023 – Dromen – Lotte De Clerck en Francisco Schuster