AikidoX@WorK


Aikido Teambuilding

Aikido kan een waardevol hulpmiddel zijn voor het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden en het bevorderen van teamwerk in een zakelijke omgeving. Hier zijn enkele mogelijke onderwerpen voor teambuilding met betrekking tot Aikido en leiderschap:

Communicatie:

Aikido vereist duidelijke en effectieve communicatie tussen partners. Teamleden kunnen beter leren communiceren door het oefenen van Aikido-technieken en het geven en ontvangen van feedback

Vertrouwen opbouwen:

Aikido vereist een hoge mate van vertrouwen tussen partners. Teamleden kunnen oefenen in het opbouwen van vertrouwen door samen Aikido-technieken te oefenen en op elkaar te vertrouwen om de technieken veilig uit te voeren

Conflictoplossing:

Aikido is gericht op het oplossen van conflicten op een geweldloze manier. Teamleden kunnen technieken leren om conflicten te de-escaleren en win-winoplossingen te vinden

Mindfulness en zelfbewustzijn:

Aikido is gebaseerd op principes van mindfulness en zelfbewustzijn. Teamleden kunnen leren om meer bewust te zijn van hun eigen acties en reacties, evenals die van hun collega’s

Leider- en volgerschap:

Aikido vereist dat zowel leiders als volgers effectief samenwerken. Teamleden kunnen oefenen met het aannemen van verschillende rollen en leren hoe ze effectief kunnen leiden en volgen.

Door deze onderwerpen op te nemen in een op Aikido gebaseerd teambuildingprogramma, kunnen teamleden waardevolle vaardigheden ontwikkelen waar ze zowel op het werk als in hun persoonlijke leven baat bij hebben.

Wil jij met je collega’s graag eens proeven van deze verdedigingssport?

Vragen en prijs voor deze Aikido teambuilding? Stel je vragen via het volgende mailadres:

mail AikidoX
mail AikidoX

Fun gegarandeerd!

Life itself is always a trial. In training, you must test and polish yourself in order to face the great challenges of life

Morihei Ueshiba

Workshop Security

Speciaal voor kantoorpersoneel een leerrijke ervaring op en naast de mat

Niet enkele de technologie die je gebruikt is van tel. De communicatie en samenwerking tussen mensen heeft prioriteit. Een goed team deelt meer kennis, staat open voor elkaar en ze zijn er voor elkaar. Werknemers die zich beter voelen zorgen er automatisch voor dat het bedrijf beter draait, waardoor het voor hen zelf ook weer beter wordt.

Wil je graag sporten op ‘t werk promoten?

Op Sport Vlaanderen vind je promomateriaal voor je bedrijf

English version: Aikido Teambuilding

Aikido can be a valuable tool for developing leadership skills and promoting teamwork in a corporate setting. Here are some possible team-building topics related to Aikido and leadership:

  1. Communication: Aikido requires clear and effective communication between partners. Team members can learn to communicate better by practicing Aikido techniques and giving and receiving feedback.
  2. Trust-building: Aikido requires a high level of trust between partners. Team members can practice building trust by practicing Aikido techniques together and relying on each other to execute the techniques safely.
  3. Conflict resolution: Aikido is focused on resolving conflicts in a non-violent way. Team members can learn techniques for de-escalating conflicts and finding win-win solutions.
  4. Mindfulness and self-awareness: Aikido is based on principles of mindfulness and self-awareness. Team members can learn to be more mindful of their own actions and reactions, as well as those of their colleagues.
  5. Leadership and followership: Aikido requires both leaders and followers to work together effectively. Team members can practice taking on different roles and learning how to lead and follow effectively.

By incorporating these topics into an Aikido-based team-building program, team members can develop valuable skills that will benefit them both in the workplace and in their personal lives.

Vragen en prijs? Stel je vragen via het volgende mailadres:

mail AikidoX