Uchi-Deshi Edwin


Uchi-deshi wordt vertaald als “inwonend leerling”. De leerling verblijft en leeft daarbij in de dojo (= de vechtsportruimte). Er wordt van hem verwacht om aan alle trainingen deel te nemen.

Onze lesgever Edwin had het genoegen om dit twee maal voor langere tijd te mogen doen. Een eerste maal bij Yoshimitsu Yamada Shihan, die een rechtstreekse leerling was van Morihei Ueshiba, de stichter van Aikido. Een tweede maal bij Toyoda sensei te Chicago.

Dat maakt dat Edwin een hele tijd 6 à 7 uren per dag Aikido trainde.

Edwin als Uchi-Deshi te Chichago (2015 – 2016):

Opening Hiroshima tentoonstelling te JCC Chicago 2016
Opening Hiroshima tentoonstelling in het JCC Chicago 2016
Opening Hiroshima exhibition JCC Chicago 2016
Opening Hiroshima exhibition JCC Chicago 2016: Edwin in gesprek met een collega aikidoka

“Those who are possessed by nothing possess everything”

MORIHEI UESHIBA

Adwin als uchi-Deshi bij de New-York Aikikai = Sansuïkai(2006)

Einde uchi-deshi periode in New-York Aikikai (2006)
Sugano Sensei at NY-Aikikai (2006)
After the Aikido Woodstock seminar at the Empire State Building in NY City
De beurs kreeg Edwin niet getackeld 😀