Morihei wie?


Wie is de stichter van Aikido?

Morihei Ueshiba (°14.12.1883 +26.04.1969) is de stichter van Aikido. Men spreekt ook wel eens over hem als O-sensei

Morihei Ueshiba en uke Hiroshi Tada in 1958

O-sensei?

O-sensei = grote leraar

Morihei Ueshiba
O-sensei Morihei Ueshiba: stichter van Aikido
O-sensei Morihei Ueshiba: stichter van Aikido