Aikido?


Wat is Aikido?

Aikido verschilt van de meeste andere vechtsporten doordat de beoefenaar zelfverdediging probeert te bereiken zonder de aanvallers te verwonden.

Bovendien is het een niet-competitieve en geweldloze krijgskunst.

Alle bewegingen van aikido zijn gebaseerd op de natuurlijke principes van balans, ontspanning en focus van energie. Vaak cirkelvormig, vermengd met de energie van de aanvaller, benadrukken de technieken van aikido uit de weg te gaan en op een plek te komen die veilig is voor zowel de aanvaller (uke) als de verdediger (nage).

techniek: Ikkyo omote

De strijd in aikido is gebaseerd op het gebruik van de kracht van de aanvaller tegen hem of haar. Daarenboven ook op het vermijden en verdedigen tegen aanvallen in plaats van aan te vallen.

Er wordt vaak benadrukt dat deze krijgskunst, in tegenstelling tot vele andere, geen sport of competitie is.

Aikido; een pad van zelfontwikkeling

Onderstaand zie je Aikido in het Japans geschreven staan:

Aikido kan je in drie delen opsplitsen:

Ai = de harmonie; het samenkomen, samenbrengen

Ki = energie

Do = de weg of het pad dat je in je leven en/of aikdo bewandelt


De Japanse krijgskunst Aikido is een uitgebreid systeem van technieken om te werpen, gewrichten vast te zetten, te slaan en klemmen te zetten. Gecombineerd met training in traditionele Japanse wapens zoals het zwaard, de staf en het mes. Opgericht door Morihei Ueshiba in het begin van de twintigste eeuw na zijn eigen uitgebreide studie van verschillende gewapende en ongewapende krijgssystemen, vertegenwoordigt Aikido een krachtige distillatie van eeuwenlange Japanse krijgskennis.

O-sensei Morihei Ueshiba: stichter van Aikido

Aikido is een van de meest beoefende budo, of martiale manieren, ter wereld. Ueshiba (gewoonlijk O-Sensei of “eerwaarde leraar” genoemd) was echter vastbesloten dat zijn Aikido beoefend moest worden als meer dan alleen een manier van vechten. De Japanse krijgskunsten, beïnvloed door de interne en meditatieve disciplines geërfd van India en China, hebben vaak de nadruk gelegd op de ontwikkeling van zowel interne als fysieke integriteit. De ideale krijger in het Japanse denken, die het levensnemende zwaard hanteert met mededogen en inzicht, is meer dan een simpele moordmachine; hij is een toonbeeld van oprechtheid, moed en loyaliteit, die graag het leven opoffert (maar nooit eer) in naam van principe en plicht.

nadruk gelegd op de ontwikkeling van zowel interne als fysieke integriteit

Doordrenkt van deze tradities, zag O-Sensei Aikido niet alleen als een middel om een ​​vijand te verslaan, maar als een middel om het positieve karakter van de ideale krijger te bevorderen en uiteindelijk om dualistische conflicten te overstijgen. Voor O-Sensei was Aikido een pad van zelfontwikkeling. Hij geloofde dat het een middel zou kunnen zijn voor iedereen, van welke natie dan ook, om hetzelfde pad te volgen. Aikido is shugyo: een intense fysieke en spirituele training om het menselijk karakter te perfectioneren en ware wijsheid te ontwikkelen.

Aikido, een krijgskunst

Om Aikido en de voordelen ervan te begrijpen, moet gezegd worden dat Aikido als traditionele Japanse krijgskunst meer is dan alleen een efficiënte methode van zelfverdediging. Het is een vorm van Budo – een “krijgsmanier”. Het woord do in het Japans is hetzelfde als het Chinese woord tao. Het duidt een pad van begrip aan, een manier van leven en de Weg van het universum zelf.

In de Japanse geschiedenis, zoals in veel culturen, werden de krijgskunsten als uitermate geschikt beschouwd, niet alleen voor praktisch gebruik in tijden van oorlog, maar ook voor de verfijning en ontwikkeling van het menselijk karakter. De kwaliteiten en principes van de ideale krijger – moed, daadkracht, kracht, helderheid van geest, mededogen – zijn ook de ideale kwaliteiten van de mens. Op deze manier heeft de Japanse krijgstraditie, net als de Europese ridderlijkheid, altijd de nadruk gelegd op de toepasbaarheid van krijgsprincipes in het dagelijks leven. Dit begrip is de betekenis van budo. Een verwant woord, Bushido (“de weg van de krijger”) drukt dit ook uit. De manier van leven van een krijger is niet alleen vechten, maar is het constante streven naar zelfperfectie in alle dingen.

Het ridderlijke ideaal in Europese culturen was dat van een machtige krijger die ook over gevoeligheid en barmhartigheid bezat. Evenzo was het ideaal van de samoerai, de krijgers van Japan, geen eenvoudige jager. Het was een evenwichtig mens, een krijger die het motto Bun Bu Ryodo belichaamde: “De krijgshaftige en de intellectuele manieren als één.” Op deze manier uitgebalanceerd kan men echt nuttig en dienstbaar zijn aan anderen.

Deze tradities worden vandaag de dag voortgezet in de krijgshaftige manieren zoals Aikido. Alles in Aikido-training is bedoeld om niet alleen een sterk individu te ontwikkelen, maar ook iemand met de wijsheid en energie om een ​​positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Een echte krijgskunstenaar ziet een conflict niet alleen als een wedstrijd met anderen, maar als een kans om jezelf te smeden en onze ware vijanden, die binnenin zijn, te overwinnen. Een leven dat volledig op deze manier wordt geleefd, wordt natuurlijk shugyo: de diepst mogelijke spirituele training. Een favoriete uitspraak van Morihei Ueshiba O-Sensei, de grondlegger van Aikido, was Masakatsu, Agatsu: “Echte overwinning is zelfoverwinning.” Dit is echt de geest van Aikido.

Samoerai

Fysieke voordelen van Aikido

Natuurlijk gaan de filosofie en interne voordelen van Aikido gepaard met concrete fysieke voordelen. Aikido-training is een uitstekend programma voor algehele fysieke fitheid, flexibiliteit en ontspanning.

Het menselijk lichaam kan in het algemeen op twee manieren kracht uitoefenen: samentrekkend en uitzettend (uitrekkend). Veel fitnessactiviteiten, bijvoorbeeld gewichtheffen, benadrukken het eerste, wat betekent dat specifieke spieren of spiergroepen worden geïsoleerd en worden gewerkt om de tonus, massa en kracht te verbeteren. Het nadeel hiervan is echter dat beweging en coördinatie van het hele lichaam zelden worden benadrukt. Dus hoewel de spieromvang en -kracht kunnen toenemen, is er geen sprake van een samenspel van manieren om die spieren het meest efficiënt samen te gebruiken. Ook heeft dit soort training de neiging om de spanning te verhogen, de flexibiliteit te verminderen en de gewrichten te belasten. Het resultaat mag dan esthetisch aangenaam zijn, maar als het te veel wordt gedaan, is het uiteindelijk nutteloos en zelfs schadelijk voor de algehele gezondheid.

Het tweede type kracht, expansief, wordt meestal benadrukt bij activiteiten zoals dans of gymnastiek. Bij deze activiteiten moet het lichaam op een gecoördineerde manier en met ontspanning leren bewegen. Aikido legt ook vooral de nadruk op dit soort training.

Hoewel beide soorten macht belangrijk zijn, is het interessant op te merken dat een persoon die het tweede type macht beheerst, in een krijgscontext vaak een persoon kan overwinnen die veel groter of sterker is. De reden hiervoor is dat de samentrekkende kracht die de meeste mensen kennen slechts zo groot is als de massa en kracht van uw individuele spieren.De expansieve kracht, zoals gebruikt in Aikido, kan echter veel groter zijn dan je grootte je doet vermoeden. Dit komt doordat je met je hele lichaam beweegt.

In plaats van slechts een paar spieren te belasten en te spannen, leer je te ontspannen en te bewegen vanuit het centrum van je lichaam, waar je het krachtigst bent.De kracht wordt dan op natuurlijke wijze uitgebreid door de ontspannen ledematen, die bijna zweepachtig worden in hun beweging.

Dus Aikido ontwikkelt het lichaam op een unieke manier. Aërobe conditie wordt verkregen door krachtige training. De flexibiliteit van de gewrichten en het bindweefsel wordt ontwikkeld door verschillende rekoefeningen en door de technieken zelf. Ontspanning wordt automatisch aangeleerd, want zonder dit zullen de technieken niet werken. En een evenwichtig gebruik van samentrekkende en expansieve kracht wordt beheerst, waardoor zelfs een klein persoon enorme energie en zelfverdedigingsvaardigheden kan genereren.

Japanse Matcha thee

Psychologische voordelen van Aikido

Aikido-training ziet lichaam en geest niet als gescheiden. De toestand van de een heeft invloed op de ander.

Om deze reden wordt de fysieke ontspanning die in Aikido wordt geleerd op natuurlijke wijze mentale ontspanning. Evenzo komen het doorzettingsvermogen en het zelfvertrouwen dat zich mentaal ontwikkelt tot uiting in een lichaam dat beweegt en zich zelfverzekerd en sterk vasthoudt. Elk psychologisch of spiritueel inzicht moet in het lichaam worden weerspiegeld, anders is het niet veel meer dan intellectualisering; onder druk verdwijnen dergelijke inzichten en vervalt de persoon in eerder ingesleten gewoonten en patronen.

Aikido-training vereist dat de student conflicten recht onder ogen ziet en er niet voor wegloopt. Door deze zeer concrete, fysieke ervaring leert een Aikido-beoefenaar op een proactieve, constructieve manier om te gaan met de situaties van het leven. Patronen van vermijding en angst worden doorbroken. De gespannen, defensieve reacties op druk en conflict die zo vaak alleen maar meer geweld veroorzaken, worden herkend en gedeconstrueerd. Een nieuwe persoon – recht door zee, moedig en toch nederig, in staat om zowel sterk als meegaand te zijn als de omstandigheden dat vereisen – kan uit deze training voortkomen.

Tegenwoordig is Aikido in psychologische en zakelijke kringen bekend geworden als een zeer bruikbare metafoor bij het bedenken van strategieën voor conflictoplossing. Overal gebruiken mensen de Aikido-filosofie om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Zelfverdediging

In Japan, een land van vele vechtsporten, wordt Aikido gekozen om les te geven aan de elite Tokyo Metropolitan Riot Police en de geheime politie. De reden hiervoor kan de extreme flexibiliteit zijn die inherent is aan de techniek.

In tegenstelling tot andere kunsten, kan Aikido-techniek worden toegepast op verschillende niveaus van ernst, in een continuüm van de meest zachte controletechnieken tot de meest ernstige tegenmaatregelen. Aikido is daarom ideaal voor toepassing in een breed scala van defensieve situaties, waaronder wetshandhaving/beveiliging/correcties, medische/geestelijke gezondheidsomgevingen, civiele zelfverdediging, zelfverdediging van vrouwen en zelfverdediging van kinderen. Aikido kan flexibel worden aangepast aan elke situatie; dit is de erfenis van de samoerai, die deze technieken heeft bedacht om het hoofd te bieden aan een verbijsterende reeks aanvallen door enkele of meerdere aanvallers. Tegenwoordig zetten we deze traditie voort door Aikido en gespecialiseerde van Aikido afgeleide technieken te onderwijzen aan een breed scala van organisaties die beslissende, effectieve defensieve vaardigheden nodig hebben.

Bonsai

Aikido in het dagelijks leven

De beoefening van Aikido moet uiteindelijk de beoefening van ons dagelijks leven worden, van moment tot moment. Elk moment van het leven brengt een soort conflict met zich mee – met anderen, met onze omgeving, met ons lichaam, met onszelf. En toch is het onze keuze om dit conflict te zien als iets dat vermeden moet worden en waarmee geworsteld moet worden, of als de creatieve kracht van verandering die echte groei en leren mogelijk maakt.

Om het ware menselijke potentieel te ontwikkelen, is enige vorm van discipline en verfijning nodig. Om bewustzijn, besluitvaardigheid, innerlijke kracht en mededogen te ontwikkelen, moeten we de ontberingen en het werk van het leven recht onder ogen zien. Het leven zelf moet worden gebruikt om onszelf te smeden. Deze filosofie van Aikido betekent dat onze dojo (trainingshal) uiteindelijk veel meer is dan een gebouw waar we oefenen.Onze ware dojo is ons leven zelf. En Aikido bestaat uit een uniforme trainingsmethodologie die is ontworpen om dit besef tot stand te brengen en er goed gebruik van te maken.

Zo bezien wordt het leven rijk en betekenisvol. Elke situatie wordt gebruikt als springplank naar meer groei. We leren ons open te stellen voor ervaringen, in plaats van onaangename aspecten van het leven te mijden. Onze geest verruimt, en we worden sterk.

Dit is de erfenis van de krijgsmanieren en de echte waarde van Aikido-training. De droom van O-Sensei was dat alle volkeren van de wereld samen in vrede zouden trainen voor wederzijds voordeel. Aikido benadrukt de positieve waarden van de krijgsmanieren en blijft groeien en zich over de hele wereld verspreiden, waardoor deze visie wordt vervuld.